Wireless sensing and charging for wind turbine blades condition monitoring system - WIRELESS BLADE

Pozyskiwanie czystej energii musi być bezpieczne i niedrogie, a to wymaga innego podejścia. Stwarza to potrzebę opracowania innowacyjnego systemu monitorowania stanu (CMS), który byłby wolny od wyżej wymienionych wad.  Niezawodny i ekonomiczny system CMS powinien być bezprzewodowy, a jednocześnie zasilany ze zdalnego źródła zasilania, takiego jak akumulator lub układu samozasilającego (Energy harvester). Projekt WIRELSESS BLADE jest innowacyjny. Demonstruje on bezprzewodowe, odporne na zakłócenia RFI czujniki o niskim zużyciu energii, które monitorują krytyczne obszary łopaty turbiny wiatrowej, takie jak nasada łopaty do maksymalnego przekroju cięciwy. Równolegle do zbierania sygnałów z czujników jest tworzony numeryczny model łopaty, zdolny do przeprowadzania symulacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Połączenie obu technologii daje w efekcie funkcjonalnego cyfrowego bliźniaka łopaty. W oparciu o ograniczoną liczbę czujników dane pomiarowe są przesyłane strumieniowo do modelu wirtualnego, a wynikiem symulacji jest informacja o pełnym polu odkształceń. Taki system jest określany mianem cyfrowego bliźniaka. Daje on zarządcy środków wytwórczych wyjątkową możliwość optymalizacji decyzji dotyczących eksploatacji i konserwacji. Cyfrowy bliźniak umożliwia przejście na konserwację predykcyjną, a tym samym znaczne obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania.