Dyrektor Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej 
prof. Marcin Łuczak

Specjalista ds. operacyjnych
Małgorzata Lipska
e- mail: malgorzata.lipska@pg.edu.pl
tel
: + 48 571 600 333

Skontaktuj się z nami

e-mail: cmew@pg.edu.pl
tel.:+48 58 347 25 17

siedziba Centrum
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętowej
budynek nr 30 na mapie kampusu 
pokój nr 174