Usługi konsultingowe

Usługi konsultingowe w zakresie morskiej energetyki wiatrowej oferowane przez Gdańsk Tech dostarczają cennych spostrzeżeń i rekomendacji różnym interesariuszom zaangażowanym w projekty związane z morską energetyką wiatrową. Usługi konsultingowe oferowane przez zespoły Gdańsk Tech

Ocena technologii i innowacje

Zespół może ocenić najnowsze technologie morskiej energetyki wiatrowej, w tym projekty turbin, systemy fundamentów i metody instalacji. Zapewniają wgląd w postęp technologiczny, oceniają wydajność i niezawodność różnych komponentów oraz zalecają innowacyjne rozwiązania w celu zwiększenia wydajności i opłacalności projektu.

Szkolenia i budowanie potencjału

Opierając się na swojej wiedzy akademickiej, zespoły Gdańsk Tech oferują programy szkoleniowe i inicjatywy budowania potencjału w celu zwiększenia umiejętności i wiedzy profesjonalistów pracujących w branży morskiej energetyki wiatrowej. Opracowują materiały edukacyjne, organizują seminaria i warsztaty oraz zapewniają pomoc techniczną w celu wspierania rozwoju siły roboczej i pozyskiwania talentów.