Infrastruktura badawcza:

  • Laboratorium Mechaniki Konstrukcji

Duże pole siłowe z maszyną wytrzymałościową ZD 400 PU i maszyną wytrzymałości dynamicznej Instron serii 8503 jest unikalną w skali kraju infrastrukturą badawczą, pozwalającą na badania obiektów wielkogabarytowych lub całych węzłów konstrukcyjnych w skali rzeczywistej. Stanowisko składa się z czterech siłowników serwohydraulicznych sterowanych sterownikiem Instron Structural Testing Labtronic serii 8800 i umożliwia prowadzenie badań statycznych i dynamicznych z obciążalnością siłowników ±100 kN, ±250 kN, ±400 kN i ±1000 kN. W obszarze dużych sił znajdują się dwa stanowiska do badań mechaniki pękania (KI, CTOD, J-integral) na próbkach zginanych w trzech punktach. Umożliwiają one testowanie płyt stalowych o grubości do 100 mm. Laboratorium posiada akredytację PCA (zgodnie z normą ISO 17025). Maszyna wytrzymałościowa ZD 400 PU pozwala na wykonywanie prób rozciągania do 2000 kN i ściskania do 4000 kN, a także zginania elementów o rozpiętości nieprzekraczającej 2,5 metra. Maszyna wytrzymałościowa Instron 8503 umożliwia wykonywanie prób zmęczeniowych w zakresie sił od -500 do +500 kN.

Więcej informacji

  • Basen modelowy

Basen modelowy o wymiarach: długość 40 m, szerokość 4 m, głębokość wody do 3 m wyposażony w urządzenie holownicze i pomiarowe - platforma holownicza o maksymalnej prędkości 2,5 m/s, odpowiednia do standardowych testów modeli takich jak: opór, statyka w wodzie stojącej, statyka na fali, dynamika w wodzie stojącej, dynamika na fali, śruby napędowe - pomiar momentu obrotowego i naprężeń. System oparty na szybkich kamerach do określania położenia badanego obiektu 6D f-my QUALISYS - analiza parametrów surge/sway/heave/roll/pitch/yaw w czasie rzeczywistym. Wielkość zbiornika holowniczego pośrednio wymusza wielkość badanych modeli, których długość nie powinna przekraczać 3,0 m, a waga 200 kg.

Więcej informacji