Transformacja energetyczna w UE wymaga zwiększenia poziomu wykorzystania energii wiatrowej przy jednoczesnym dalszym obniżaniu kosztów eksploatacji i konserwacji. Obecnie prawie wszystkie turbiny są utrzymywane w oparciu o strategie naprawcze i zapobiegawcze, co zwiększa tzw. uśredniony koszt energii elektrycznej (Levelised Cost of Electricity: LCOE). Nawiązując do strategii Komisji Europejskiej przedstawionej w Strategic Energy Technology Plan (SET-PLAN), HYBRID WIND opracuje i zademonstruje system wykrywania i monitorowania uszkodzeń turbin wiatrowych (wind turbines – dalej: WT) poprzez stworzenie nowoczesnych metod hybrydowych, wykorzystujących zaawansowane analizy predykcyjne wykrywania i monitorowania uszkodzeń komponentów i turbin przy użyciu cyfrowych bliźniaków (digital twin – dalej: DT).  

Konsorcjum HYBRID WIND zbada i opracuje szereg nowatorskich metod hybrydowego współwykorzystania pomiarów/symulacji/analizy danych, które poprawią zrozumienie stanu technicznego w czasie rzeczywistym i pozwolą na poznanie przyczyn uszkodzeń głównych komponentów WT w różnych warunkach środowiskowych. Uzyskane dane zostaną zintegrowane z platformą cyfrową umożliwiającą zastąpienie pomiarów fizycznych diagnostyką opartą o symulację i DT. Ambicją HYBRID WIND jest zademonstrowanie systemu na działającej WT o mocy 2,2 MW, umożliwiając utrzymanie ruch turbin w oparciu o prognozowanie, obniżając w ten sposób koszty eksploatacji i konserwacji (operation & maintenance – dalej: O&M).  

Konsorcjum HYBRID WIND łączy ekspertów z najlepszych europejskich ośrodków badawczych zajmujących się diagnostyką i prognozowaniem awarii z liderami światowego rynku oprogramowania i firmami europejskimi, które chcą zastosować narzędzia opracowane przez HYBRID WIND w sektorze energetyki wiatrowej. Zespół ekspertów z 10 podmiotów z 4 krajów będzie reprezentować dostawców usług i operatorów WT, gwarantując w ten sposób dotarcie do potrzeb rynku.  

Cel główny projektu: opracowanie i zademonstrowanie innowacyjnego systemu wykrywania i monitorowania uszkodzeń elementów konstrukcyjnych turbin wiatrowych w oparciu o technologię Digital Twin, działającego w czasie rzeczywistym, łączącego narzędzia symulacyjne, metody pomiarowe i analizy danych opracowane w ramach projektu a następnie zweryfikowane w warunkach laboratoryjnych oraz na pracującej turbinie wiatrowej o mocy 2,2 MW.  

Strona projektu