Projekt DigiWind to pionierskie przedsięwzięcie edukacyjne finansowane przez Program Cyfrowa Europa (DEP), który ma na celu na nowo zdefiniować krajobraz edukacji w zakresie energii odnawialnej. Z misją wspierania cyfrowej i ekologicznej transformacji w Europie, DigiWind zapewni interdyscyplinarne Specjalistyczne Programy Edukacyjne (Specialist Education Programs), których celem jest zapewnienie specjalistów w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) w systemach wiatrowych i energetycznych. 

Politechnika Gdańska, w ramach projektu DigiWind, przygotowuje nowe kierunki i formy kształcenia w obszarze umiejętności cyfrowych, takich jak Cloud Computing, Artificial Intelligence, Machine Learning i Cybersecurity.

Celem nadrzędnym projektu jest zapewnienie  specjalistów wyposażonych  w zaawansowane umiejętności cyfrowe, obejmujące kluczowe obszary zdolności zidentyfikowane w ramach programu "Cyfrowa Europa", takich jak: 

  • obliczenia wielkiej skali (High -Performance Computing)
  • sztuczna inteligencja (Artificial  Intelligence),
  • cyberbezpieczeństwo (Cybersecurity)

DigiWind wyróżnia się  elastycznością, osiągniętą dzięki opracowaniu  modułowego systemu trzech ścieżek edukacyjnych 

1. Moduły uczenia się przez całe życie (Long Life Lerning ) 
2. Studia magisterskie (M.Sc)  
3. Studia podyplomowe 

Głównym  narzędziem umożliwiającym  zdobycie  wiedzy  w ramach trzech ścieżek edukacyjnych  będzie wirtualny kampus - interoperacyjna platforma która udostępnia moduły kursów z uczestniczących w projekcie uczelni: (DTU) Danmark Tekniske Universitet,(TUE Delft) Technische Universiteit Delft,(NTNU) Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, (UIO) Universitet  I Oslo, (TUS) Technological University of the Shannon: Midlands Midwest oraz instytucji edukacyjnych (HEI), centrów doskonałości (CoE) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 

Interdyscyplinarne specjalistyczne programy edukacyjne SEP, łączące wiedzę z zakresu inżynierii wiatrowej i systemów energetycznych  w połączeniu z  zaawansowanymi umiejętnościami cyfrowymi oraz zaangażowaniem tak licznych partnerów znacznie rozszerzy zasięg oferty edukacyjnej. 

Poprzez współpracę i partnerstwo, DigiWind dąży do zwiększenia  zasięgu geograficznego, kładzie duży nacisk na różnorodność osób uczących się, wysoko wykfalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz efektywną  współpracę z przemysłem. 

Wypełnij ankietę