Wykład: Cyfryzacja i zarządzanie energią wiatrową: wezwanie do interdyscyplinarnych badań i innowacji. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydarzenia

Wykład: Cyfryzacja i zarządzanie energią wiatrową: wezwanie do interdyscyplinarnych badań i innowacji.

16 Listopad 2023 13:30

Helena Solman jest badaczką podoktorancką w Environmental Policy Group na Uniwersytecie Wageningen w Holandii. Jej badania koncentrują się na tym, jak cyfryzacja kształtuje przejście na energię wiatrową. W szczególności jej badania pokazują, w jaki sposób i w jakim stopniu technologie cyfrowe pomagają sprostać szeregowi społecznych, technicznych i środowiskowych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem energetyki wiatrowej zarówno na lądzie, jak i na morzu.