Aktualności | Politechnika Gdańska

Treść strony

Eksperci branży offshore na PG. Za nami konferencja Baltic Windustry

Konferencja „Baltic WINDUSTRY 2023
We wtorek, 12 września naukowcy, eksperci, inwestorzy i przedstawiciele firm z branży morskiej energetyki wiatrowej spotkali się na Politechnice Gdańskiej. Wszystko za sprawą konferencji „Baltic Windustry 2023: industrial research in offshore wind energy”, której gospodarzem była nasza uczelnia.

Za organizację wydarzenia odpowiadało Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Politechniki Gdańskiej we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej. Celem konferencji było przedstawienie i upowszechnienie aktualnie rozwijających się trendów i nowych technologii w branży offshore oraz wzmocnienie współpracy środowiska biznesowego i naukowego.  

Usługi

Usługi konsultingowe

Usługi konsultingowe w zakresie morskiej energetyki wiatrowej oferowane przez Gdańsk Tech dostarczają cennych spostrzeżeń i rekomendacji różnym interesariuszom zaangażowanym w projekty związane z morską energetyką wiatrową. Usługi konsultingowe oferowane przez zespoły Gdańsk Tech

Zasoby

Infrastruktura badawcza:

  • Laboratorium Mechaniki Konstrukcji

Duże pole siłowe z maszyną wytrzymałościową ZD 400 PU i maszyną wytrzymałości dynamicznej Instron serii 8503 jest unikalną w skali kraju infrastrukturą badawczą, pozwalającą na badania obiektów wielkogabarytowych lub całych węzłów konstrukcyjnych w skali rzeczywistej.

Subskrybuj